Vsi se v vlogi potrošnikov, predvsem v zadnjem času, dostikrat srečamo s poudarjanjem pomena t. i. naravnega. Raznorazne marketinške aktivnosti podjetij, pa tudi nagovarjanjes strani prijateljev, znancev in znanih osebnosti je usmerjeno v poudarjanje pomena narave in vračanje k njej na različnih področjih.

Vračanje nazaj k naravi - od poudarjanja pomena naravne in neobdelane hrane, uporabe naravnih kozmetičnih preparatov, zdravega in aktivnega življenja, uporabe naravnih materialov in še marsičesa - je postalo skorajda že statusni simbol, kljub temu pa nikakor ne smemo zanemariti njenih pozitivnih vplivov na naše zdravje, telo in počutje.

Naravna kozmetika proti sintetični

Potrošniki so na področju naravne kozmetike dostikrat zavedeni - menijo namreč, da je naravna kozmetika v celoti pridobljena iz samo izključno naravnih sestavin. Vendar temu ni čisto tako ... že kratek razmislek nam lahko pove, da je popolnoma naraven izdelek nemogoče izdelati, embalažirati, razvoziti in distribuirati ter zraven pričakovati, da bo skozi ves proces in vpliv vseh stresnih dejavnikov ob tem ostal enak po izgledu, učinkovitosti in na splošno še vedno uporaben.

Obstajajo »naravni«, »eko«, »cruelty-free« in »organski« izdelki.

Vsem izmed navedenih izdelkov (z izjemo »cruelty-free« izdelkov) je skupno dejstvo, da v njih ne najdemo ogljikovodikov (tekoči/trdni parafin, vazelin ipd.), silikonov in spojin, ki nastanejo kot produkt kemijskih reakcij, torej na splošno veliko manj sintezno ustvarjenih sestavin, ki so pripravljene v kozmetičnih laboratorijih. Teh v naravi ne najdemo in so ustvarjene z določenim namenom - glede na lastnosti, ki jih želijo ustvarjalci pridobiti.

Glavno prednost naravne kozmetike predstavljajo sestavine, ki so prav tako pridobljene v laboratorijih vendar na ta način, da so še vedno identične naravnim sestavinam, hkrati pa izdelki vsebujejo tudi določen odstotek naravnih izvlečkov rastlin.

Kaj torej to pomeni?

Spojine, ki so bile pripravljene v laboratorijih so identične tistim v rastlinah in imajo preverjeno sestavo. Prav tako ne vsebujejo primesi in so izdelkom dodane v točno določeni, vedno enaki količini. Vsebnost neke spojine v sami rastlini je namreč težko nadzorovati, saj se ta spreminja glede na veliko število dejavnikov (vreme, naravni škodljivci, onesnaženost zraka in vode… če popolnoma zanemarimo pesticide, ki so pri množični vzgoji komercialnih rastlin nujno potrebni, pa četudi v zanemarljivih količinah).

Kaj ‘’nenaravnega’’ je lahko pričakovati v naravni kozmetiki?

Za dolgo obstojnost, učinkovitost in uporabnost naravne kozmetike je zagotovo pomemben majhen delež konzervansov, emulgatorjev, kelatorjev in drugih obveznih sestavin. Brez njih izdelek ni stabilen in je posledično podvržen okužbi z mikroorganizmi, kar vodi v prisotnost škodljivih, ali celo strupenih metabolitov in pretvorkov, ki jih bakterije ustvarijo iz sprva varnih spojin. Tak izdelek nanesti na kožo je neprimerno nevarneje, kot nanesti majhno količino konzervansa. Omenjene pomožne sestavine so večinoma sinteznega izvora, svojo nenevarnost pa so kljub temu dokazale skozi desetletja kontinuirane uporabe brez posledic za zdravje.

Pomembno je, da se vsak izmed nas zaveda, da je skrb za njegovo zdravje in telo njegova odgovornost. Dobro počutje izhaja iz nas samih in se kaže tudi na naši zunanjosti, hkrati pa je za zdravo in privlačno podobo potrebno vložiti veliko truda in predvsem spoznavanja. Ko bomo spoznali način delovanja našega telesa in njegove potrebe, temu pa nato prilagodili izbiro kozmetičnih izdelkov, o katerih se bomo dobro ozavestili, bomo zagotovo izbrali najboljše.